Predmetni opći uvjeti određuju prava i obveze agencije kao vlasnika, upravitelja i korisnika stranice www.jasnoiglasno.com.

Korisnik internetske stranice www.jasnoiglasno.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, kako neposredno, tako i posredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila navedenoj stranici.

Korisnici internetske stranice samim pristupom stranici te označavanjem svojeg pristanka na Opće uvjete korištenja internetske stranice www.jasnoiglasno.com potvrđuju da su s istim uvjetima upoznati, prihvaćaju ih u cijelosti te pristaju na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka u skladu s ovim Općim uvjetima i Pravilima o privatnosti također navedenima na stranici, te se obvezuju postupati u skladu s njima.

Informacije sadržane na ovoj stranici intelektualno su vlasništvo agencije Jasno&Glasno, Zavrtnica 5, 10000 Zagreb, OIB: 91380060617.

Svi objavljeni sadržaji, podaci, dokumenti i ostale informacije, zaštićeni su autorskim pravom te se ne smiju skidati, kopirati, reproducirati, distribuirati, objavljivati, citirati, brisati, (pre)prodavati, uključivati na druge internetske stranice ili medije ili na bilo koji drugi način koristiti bez izričitog, prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava.

Svaka uporaba, reprodukcija ili kopiranje stranica (u cijelosti ili djelomično) ili elemenata koje one sadrže na bilo kojem mediju u druge svrhe uključujući (no ne i isključivo) u komercijalne svrhe nije dozvoljena. U iznimnim slučajevima može se dopustiti reprodukcija i/ili kopiranje stranica u cijelosti ili njihovih dijelova, a takav zahtjev treba unaprijed poslati na adresu elektroničke pošte: kontakt@jasnoiglasno.com i zatražiti odobrenje korištenja sadržaja.

Korisnik je suglasan da internetsku stranicu www.jasnoiglasno.com koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Upravitelj nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom internetske stranice njenih pripadajućih podstanica, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetne internetske stranica.

Upravitelj nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice www.jasnoiglasno.com. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja. Korisnik je suglasan da Upravitelj nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na Korisniku.

Upravitelj ni u kojem slučaju nije odgovoran za nikakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetske stranice www.jasnoiglasno.com, djelomično ili u cijelosti. Korisnik korištenjem internetske stranice www.jasnoiglasno.com izričito potvrđuje kako neće smatrati odgovornim Upravitelja, odgovorne osobe u agenciji ili zaposlenike za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetske stranice www.jasnoiglasno.com od strane Korisnika.

Upravitelj stranice zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment sadržaja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internetske stranice. Isto tako, Upravitelj može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Upravitelj zadržava pravo u svakom trenutku promijeniti ili ukinuti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti internetske stranice www.jasnoiglasno.com, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskoj stranici www.jasnoiglasno.com. Svako korištenje predmetne internetske stranice od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Sva pitanja, komentare i zahtjeve vezane za ove Opće uvjete korištenja možete nam poslati na e-mail adresu kontakt@jasnoiglasno.com.