Politika zaštite privatnosti

Jasno&Glasno d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 5, OIB: 91380060617 (u nastavku: Jasno&Glasno) vodi računa o poštivanju te zaštiti privatnosti i sigurnosti korisničkih osobnih podataka. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Jasno&Glasno obrađuje, odnosno prikuplja od korisnika prilikom posjeta našoj internetskoj stranici. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade korisničkih osobnih podataka je Jasno&Glasno. Politika privatnosti primjenjuje se na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Ova Politika ne primjenjuje se na anonimne podatke, tj. podatke koji se ne mogu povezati s određenom fizičkom osobom.

Prikupljanje i korištenje podataka

Jasno&Glasno (www.jasnoiglasno.com) prikuplja samo one osobne podatke za koje su korisnici dali svoju privolu. Prihvaćanjem Politike zaštite privatnosti korisnik daje svoju privolu za obradu njegovih osobnih podataka u niže navedene svrhe. U svako doba korisnik može opozvati svoju privolu putem obavijesti u pisanom obliku na email kontakt@jasnoiglasno.com.

Podaci koji se prikupljaju

Jasno&Glasno prikuplja osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici posjećuju www.jasnoiglasno.com i komuniciraju s Jasno&Glasno putem online obrazaca ili telefonom.

Navedeno uključuje:

  • Podatke koje korisnici unesu putem online formulara (kontakt forme) ili na drugi način dok koriste usluge Jasno&Glasno (npr. telefonom ili elektroničkom poštom), što uključuje i osobne podatke (ime i prezime, elektronsku adresu, telefonski broj);
  • Korisničke podatke koji su poslani ili automatski generirani (IP adresu, datum i vrijeme posjete internetskoj stranici, aktualnu i prethodno korištenu stranicu, podatke koji se odnose na korišteni preglednik, aktualnu lokaciju, uređaj s kojeg pristupaju);
  • Korespondenciju i drugu komunikaciju s korisnicima (elektroničku poštu ili telefonske razgovore).

Detaljniju svrhu obrade podataka pročitajte u nastavku.

Newsletter

Ako su korisnici dali izričitu privolu za primanje Jasno&Glasno newslettera, može im biti poslan newsletter s komercijalnim sadržajem. Podatke koje su dostavili prilikom prijave na newsletter, Jasno&Glasno koristit će samo u svrhu slanja tog newslettera. Korisnici mogu obavijestiti Jasno&Glasno u bilo koje vrijeme da više ne žele primati newsletter ili se jednostavno odjaviti na dnu bilo kojeg primljenog newslettera, a njihovi podaci bit će izbrisani. Prikupljene podatke u newsletteru pohranjujemo samo tijekom razdoblja u kojem korisnici primaju newsletter, odnosno sve dok ne otkažu svoju prijavu.
Korištenje kolačića (cookies)

Jasno&Glasno (www.jasnoiglasno.com) koristi kolačiće korisnika prilikom svakog posjeta internetskoj stranici. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na tvrdom disku, što našoj internetskoj stranici omogućava prepoznavanje računala prilikom sljedećeg posjeta naše internetske stranice.

Ovom prikom pohranjuju se tehnički podaci kao što su kolačići, IP adresa posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podaci o pregledniku i sl., ali pritom se korisnik ne identificira.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe te za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Kolačićima trećih strana (Google Analytics, Facebook Connect i Facebook Pixel) Jasno&Glasno se koristi za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe internetske stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Ovisno o postavkama na internetskom pretraživaču korisnika, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na svom računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe naše internetske stranice te sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje značajki naše internetske stranice ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Facebook Pixel

Prilikom posjeta internetske stranice Jasno&Glasno s Facebooka, Facebook također upotrebljava određene kolačiće, tekstualne datoteke pohranjene na računalu korisnika koje omogućavaju analizu upotrebe internetske stranice. Informacije o posjetu www.jasnoiglasno.com koje generiraju kolačići vlasništvo su Facebooka. Facebook koristiti spomenute informacije kako bi analizirao korištenje Jasno&Glasno internetske stranice, pripremio izvješća o aktivnostima na stranici i pružio dodatne usluge vezane uz korištenje web stranice i interneta.

Korištenje kolačića na Facebooku korisnici mogu spriječiti postavkama u svom pregledniku. Dodatne informacije o uvjetima korištenja i Facebookovim odredbama o Politici zaštite privatnosti podataka mogu se pronaći na Facebook Privacy Policy i Facebook Cookie Policy.

Kontakt forma

Prilikom kontaktiranja Jasno&Glasno putem kontakt forme koja se nalazi na adresi www.jasnoiglasno.com/kontakt prikupljamo osobne podatke kao što su ime i prezime, broj mobitela te adresa elektronske pošte. Ove podatke korisnika Jasno&Glasno koristi isključivo u svrhu pružanja odgovora i u svrhu komunikacije s korisnicima. Prikupljeni podaci generiraju se na elektronskoj adresi kontakt@jasnoiglasno.com i Jasno&Glasno ih ne koristi ni u jednu drugu svrhu osim navedene.

Prosljeđivanje podataka trećim stranama

Jasno&Glasno u pravilu ne prosljeđuje prikupljene osobne podatke trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

  • Jasno&Glasno može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu istraživanja tržišta Jasno&Glasno. Jasno&Glasno će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Jasno&Glasno ovlašten da ih obrađuje;
  • U slučajevima zlouporabe, podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Jasno&Glasno ne može kontrolirati ili garantirati da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Jasno&Glasno jer oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje postoje drukčiji propisi;
  • Jasno&Glasno može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona;
  • Jasno&Glasno može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci formulirani su na način koji ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika.

Čuvanje podataka

Jasno&Glasno će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila neovlaštena obrada osobnih podataka. Takve mjere podvrgnute su redovnoj kontroli i po potrebi se mijenjaju, a primjenjuju se i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili obrađuju.
Zadržavanje korisničkih podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da se zatraži brisanje, isti će biti odmah obrisani. Osobni podaci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uklanjaju na siguran način.

Prava korisnika u obradi podataka

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka putem elektroničke pošte kontakt@jasnoiglasno.com, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.

Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na kontakt@jasnoiglasno.com.

U slučaju da korisnici ne žele dijeliti svoje podatke, možda neće moći pristupiti nekim dijelovima internetske stranice Jasno&Glasno. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na kontakt@jasnoiglasno.com, ili na poštansku adresu: Zavrtnica 5, 10000 Zagreb. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka uvijek su dobrodošli.

Vaša privatnost izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost vaših podataka. Molimo vas da ovu Politiku povremeno provjerite s obzirom na eventualne izmjene.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

kontakt@jasnoiglasno.com
01/466 0347

Jasno&Glasno
Zavrtnica 5
10000 Zagreb
Hrvatska