Razumjeti digitalni marketing i njegove pojedinačne segmente nije teško kad imate dobre mentore. Dosad smo educirali više od 1500 predstavnika malih i velikih tvrtki, organizacija i institucija, a 2014. godine izdali smo prvu – i još uvijek jedinu – domaću knjigu o digitalnom marketingu Pobijedite internet (ili će internet pobijediti vas). Uz mnoštvo konkretnih primjera, vježbi i studija slučaja pomoći ćemo vam da na pravi način ovladate digitalnim marketingom.