Strategije nam pomažu da rastemo i ostvarujemo zacrtane ciljeve. 

Digitalna strategija početna je točka vašeg digitalnog života, odskočna daska za uspjeh konkretnih online projekata te najbolji put do vrhunskih poslovnih rezultata. Digitalne strategije mogu se izrađivati prema već postavljenim marketinškim strategijama ili potpuno neovisno.

  • Tko su moji kupci?
  • Na kojim tržištima je najbolje uložiti novac?
  • Kada i kako je najbolje plasirati sadržaj?
  • Kako ostvariti zacrtane ciljeve?
  • Je li bolje ulagati u sadržaj na webu ili Facebooku?

Na ova i još mnogobrojna pitanja odgovara strategija digitalnog nastupa ili plan komunikacije na digitalnim kanalima. 

Kako ću znati je li mi potrebna strategija ili plan?

Digitalna strategija uključuje dubinsku analizu vašeg poslovanja/brendova/usluga te izradu detaljnog online nastupa u trajanju od minimalno dvije do maksimalno pet godina. Ona određuje okvirne očekivane rezultate i postavlja ključne pokazatelje uspješnosti postavljenih ciljeva.

Plan komunikacije definira konkretne alate, budžete i kratkoročne ciljeve sa svrhom ostvarivanja željenih rezultata, a izrađuje se najčešće za razdoblje od godinu dana.

Osim strategije i plana, možete zatražiti i izradu mini-plana, odnosno digitalnog plana koji adresira samo određene segmente online nastupa ili specifične ciljeve koje želite ostvariti. 

Želite redefinirati svoj online nastup, ostvariti neki konkretan cilj ili iz nule graditi digitalni život? Bez brige, za vas ćemo izraditi strateški dokument točno prilagođen vašim potrebama i budžetima!