Sve veći budžeti za content marketing; kvaliteta znatno važnija od količine

Raste potražnja za content marketinškim rješenjima! U godini koja je pred nama tvrtke će povećati budžete za content-marketinške projekte, više će ih promovirati te u tom procesu prednost davati kvaliteti nad količinom – sukus je rezultata najvećeg međunarodnog istraživanja o upotrebi content marketinga u promociji usluga i proizvoda u 2016., u kojem su sudjelovale i hrvatske tvrtke i organizacije.

Istraživanje je proveo švicarski istraživački institut Zehnvier Research & Strategy, pod vodstvom profesora Clemensa Kooba, a za potrebe International Content Marketing Foruma (ICMF). U istraživanju je sudjelovalo više od 600 kompanija i organizacija iz devet zemalja – Austrije, Hrvatske, Danske, Njemačke, Norveške, Poljske, Slovenije, Švicarske i Sjedinjenih Država.

Cilj istraživanja je bio da definira nove trendove u ovoj brzorastućoj grani tržišnih komunikacija, te detektira iskorake na međunarodnoj, ali i na regionalnoj razini.

Rast content marketinških budžeta

Iako content marketing nije novi segment tržišnog komunicira, posljednjih godina njegova važnost strelovito raste pa je tako na međunarodnoj razini više od petine ukupnih marketinških budžeta usmjereno na proizvodnju i distribuciju sadržaja. Među promatranim zemjama, Sjedinjene Države sa 28% budžeta alociranih na content marketing predvodi, a jasno je vidljiv trend daljnjeg rasta kako u europskim zemljama tako i preko velike bare. Do 2020. godine se očekuje povećanje budžeta, a rast varira od 14% do 69% (ovisno o zemlji). Najveći porast ulaganja u sadržajni marketing se tako očekuje na hrvatskom i poljskom tržištu. No, bez obzira na stopu rasta, generalni je zaključak kompanija i organizacija da će content marketing u budućnosti imati sve veću težinu i važnost.

Promocija contenta neprikosnoveni je faktor uspjeha

Postoji generalni konsenzus, na međunarodnoj razini, o važnosti ciljanog promoviranja sadržaja – što putem plaćenih oglasa, što putem vlastitih medija. U svim zemljama sudionicama istraživanja promocija vlastita sadržaja smatra se značajnim faktorom uspjeha, a donosioci odluka u marketinškim odjelima tvrtki smatraju da će većim ulaganjem u promoviranje sadržaja povećati njegov ukupan uspjeh, doseg i publiku.

Nepobjedivi tim: content marketing i oglašavanje

Iako se klasično oglašavanje i promoviranje kroz sadržajni marketing najčešće promatraju potpuno odvojeno, ovo istraživanje nudi drugačiju sliku. Naime, iz odgovora ispitanika je jasno da su svjesni da budućnost optimalnog tržišnog komuniciranja ne počiva na sve većem jazu između tradicionalnih i content marketinških metoda, nego na integraciji i sinergiji ovih dvaju oblika komunikacije. Kad ih se pametno isplanira i upotrijebe, content marketing i oglašavanje smatraju se nepobijedivim komunikacijskim timom, zaključili su ispitanici istraživanja.

Kvaliteta ispred kvantitete

Očekivano, tvrtke koje su sudjelovale u istraživanju, bezrezervno su ustvdile da im je kod planiranja i lansiranja content projekata znatno važnija kvaliteta sadržaja od količine koja se proizvede. U današnje vrijeme, u kojem su korisnicima dostupne ogromne količine sadržaja u svakom trenutku, prostor za kvalitetnu tržišnu komunikaciju sve je manji stoga je logično da se tvrtke fokusiraju na manji broj kvalitetnih projekata umjesto na hiper-produkciju sadržaja koji korisnici neće niti zanimijetiti, a kamoli konzumirati i temeljem njega reagirati.

Problematično dijete: strategija

Odgovori u istraživanju gotovo su jednaki diljem svih zemalja: većina tvrtki još uvijek nema jasno postavljenu content marketinšku strategiju, a najveći napredak u tom smjeru su ostvarile tvrtke u Sjedinjenim Državama u kojima 59% kompanija ima jasno zacrtane content marketinške ciljeve, projekte i način na koji su integrirani sa ostatakom marketinških aktivnosti. Izostanak strateškog promišljanja u planiranju i realizaciji content marketinških projekata najveća su prepreka rastu content marketinga kao nezamjenjivog načina promocije i prodaje usluga i proizvoda.

International Content Marketing Forum (ICMF) krovna je svjetska organizacija koja okuplja udruga, tvrtke i institucije koje se bave promocijom content marketinga kao nedvojivog dijela tržišnog nastupa. Hrvatsku u ICMF-u od 2013. godine predstavlja agencija Jasno&Glasno.

Naš stručni urednički tim donosi vam zanimljive teme iz svijeta digitalnog marketinga.